Oferta najbliższych szkoleń

Warsztat Szkoleniowy Dla Nauczycieli, Logopedów, Trenerów  : EMISJA GŁOSU 
19.05.2019 godz 9:00-13:00
1. Znaczenie głosu w różnych rolach społecznych.
2. Warunki zdrowotne istotne w pracy głosem w zawodzie nauczyciela.
3. Zary budowy i czynności narządu głosu (fakultatywnie),
4. Zależność pomiędzy głosem a oddechem,
5. Podstawowe ćwiczenia technik emisji głosu (ćwiczenia relaksacyjne, oddechowe, fonacyjne, koordynacji oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnej),
6. Przyczyny problemów głosowych,
7. Świadomość zmian głosu w stanach fizjologicznych i chorobowych,
8. Zapobieganie chorobom narządu głosu,
9. Metody badania narządu głosu,
10. Leczenie i rehabilitacja zaburzeń głosu.

W zależności od potrzeb słuchaczy część teoretyczną można minimalizować na rzecz konkretnych ćwiczeń i budowania warsztatowych umiejętności.

Prowadząca: Kinga Banderowicz - doktor nauk humanistycznych, językoznawca, trener emisji i higieny głosu, wykładowca akademicki, nauczyciel języka polskiego.

Logorytmiczne Zabawy Logopedyczne 
11.05.2019 
Godziny 9-15

Warsztat Szkoleniowy Dla Logopedów 
Pierwsza wizyta u logopedy. 
14.04.2019 godz. 9:00-13:00
Koszt 180 zł 

PIERWSZA WIZYTA U LOGOPEDY


 1. Jak się przygotować?

 2. Wyposażenie gabinetu – niezbędnik każdego logopedy

 3. Schemat rozwoju mowy wg współczesnej wiedzy logopedycznej

 4. Wywiad z rodzicami – jak się do niego przygotować, o co pytać i dlaczego?

 5. Badanie mowy  - jak to zrobić?

 6. Sprawdzenie narządów artykulacyjnych.

 7. Słuch fonematyczny – jak zbadać, by mieć pewność, że zrobimy to dobrze?

 8. Stawianie diagnozy – kiedy?

 9. Budowanie programu terapii w oparciu o karty diagnozy.

 10. Przegląd pomocy diagnostycznych

  Prowadząca: Agnieszka Nowak- Połącarz 

prev next
prev next

Praca z uczniem ze spektrum autyzmu w szkole masowej

Program szkolenia
• Zaburzenia ze spektrum autyzmu: definicja, opis, objawy,
• Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkole: problemy i potrzeby ucznia, obowiązki nauczycieli/wychowawców
• Praca z uczniem ze spektrum autyzmu: metody i formy pracy, analiza przypadku
• Metody komunikacji z uczniem ze spektrum autyzmu
• Jak wspierać rodziców ucznia ze spektrum autyzmu?

Warsztaty potwierdzone zaświadczeniem
07.04.2019
Koszt 210 zł
W cenę wliczony bufet kawowy

1000 Pierwszych Najważniejszych Dni w życiu człowieka Według koncepcji Marii Montessori cz. II

Termin: 07.04.2019

Cena za szkolenie 80 zł

1. Kategorie wiekowe dzieci do lat trzech (podział na grupy wynikające z etapu rozwojowego z uwzględnieniem potrzeb dziecka)
2. Odpowiednio przygotowane otoczenie, jako fundament wychowania
3. Elementy otoczenia tworzące sprzyjająca i przyjazną rozwojowi przestrzeń
4. Opiekun jako pomost łączący dziecko z otoczeniem
5. Warsztat praktyczny

Szkolenie : Techniki Behawioralne w pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (autyzm, zespół aspergera)
18.05.2019 r godz: 8:00-16:30 - 110 zł (w cenę wliczony bufet kawowy)

Zapraszam na kurs modelowania balonów dla początkujących.

Koszt: 80 zł

15.06.2019 r.
Warsztaty potwierdzone zaświadczeniem.

Plan warsztatów:

- zapoznanie z różnymi rodzajami balonów do modelowania, oraz pozostałym sprzętem

- podstawowe techniki modelowania balonów, aktywny udział uczestników (modelowanie np. bukiety kwiatów, zwierzęta, pojazdy...)
Każdy z uczestników otrzyma książeczkę z technikami modelowania balonów.

Bufet kawowy, upominki oraz materiały wliczone w cenę
14.04.2019

Jak nauczyć dziecko uczyć się.

Cena: 160 zł

4h dydaktyczne


 1. Jak pracuje nasz mózg?

 2. Zmysły i ich wykorzystanie.

 3. Jak zapamiętujemy?

 4. Stożek Deal’a

 5. Czy potrafię się uczyć? – test nie tylko dla uczniów

 6. Efektywne uczenie się

 7. Dobieranie metod nauki do stylu uczenia się

 8. Praca w grupach – mapa myśli
24.03.2019

koszt 180 zł

Uczeń dyslektyczny wyzwaniem dla nauczycieli

5 godzin dydaktycznych

Terminologia, objawy, przyczyny dysleksji;

Uczeń z dysleksją – fakty i mity;

Pomoc specjalistyczna – praca terapeutyczna z dyslektykiem;

Przykłady ciekawych metod pracy z uczniem dyslektycznym;Kreatywne zabawy logopedyczne -  16.04.2019
prev next
05.10.2019
Domowe zabawy logopedyczne - warsztaty dla rodziców
Program
Część teoretyczna:
1. Zaburzenia mowy - najczęściej występujące wady wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym.
2. Rola rodzica jako wzoru mowy.
3. Rozwój mowy dziecka - czyli o tym kiedy należy reagować.
Część praktyczna:
1. Najciekawsze zabawy logopedyczne - przykłady + warsztaty
2.  Pytania i odpowiedzi

Całkowity koszt 100 złAUTYZM, czyli zespół psychologiczno-jelitowy 14.09.2019 

Wykłady i Warsztaty dla rodziców, pedagogów, logopedów... 
Jelita jako drugi mózg.
Wpływ mikroflory jelitowej na cały organizm.
Syndrom nieszczelnego jelita/ wszystkie choroby zaczynają się w jelitach.
Leczenie autyzmu przy pomocy diety. Przykłady.
Suplementacja dzieci ze spektrum autyzmu.
Pasożyty i ich wpływ na zachowanie dziecka.
Dyskusja i pytania.

Koszt od osoby 50 zł.
W celu potwierdzenia rejestracji proszę o przesłanie zaliczki w kwocie 25 zł na konto bankowe 32 1090 1160 0000 0001 1615 1782.

Warsztaty potwierdzone zaświadczeniem.

Kawa, herbata i zdrowe przekąski w cenie.

Prowadząca: Marta Pawlak - dietetyk kliniczny, współautorka czasopisma "Naturoterapia w praktyce", redaktor serwisu: terazdieta.pl

Organizator: Ewelina Zarębska-Bączyk - logopeda dziecięcy, terapeuta ręki, pedagog.
prev next

Jak Nauczyć Dziecko Czytać? Różne Metody I techniki nauki czytania. 16.06.2019
Warsztaty dla pedagogów, nauczycieli, logopedów i rodziców.

Czas trwania 4 godziny lekcyjne.
Koszt za szkolenie 170 zł.

1. Czytanie jako jedna z najważniejszych umiejętności nabywanych przez dziecko.
2. Najlepszy okres na naukę czytania - pierwsze kroki w świecie liter.
3. Stymulowanie edukacji czytelniczej dziecka przez środowisko.
4. Przegląd metod w nauce czytania:
-> odmienna I. Majchrzak,
-> dobrego startu M. Bogdanowicz,
-> symultaniczno-sekwencyjna - sylabowa,
-> globalna.
5. Usprawnianie techniki czytania:
-> cichego,
-> głośnego,
-> wspólnego.
6. Uczeń dyslektyczny w świecie liter- symptomy trudności, wskazówki do pracy i efektywnej nauki czytania.

Rotacyzm i ORM  -  szkolenie Warsztatowe 02.06.2019
Szkolenie Warsztatowe dla początkujących logopedów w Poznaniu.

Rotacyzm SZKOLENIE WARSZTATOWE – 3,5h

Plan szkolenia:

1. Rotacyzm: rodzaje i przyczyny
2. Diagnoza rotacyzmu
3. Terapia - ćwiczenia praktyczne
4. Ciekawe pomoce do terapii rotacyzmu

Szkolenie Warsztatowe dla początkujących logopedów w Poznaniu.


ORM SZKOLENIE WARSZTATOWE – 5h

PROGRAM

1. O przyczynach ORM słów kilka
2. Wpływ czynności prymarnych na mowę dziecka
3. Rozój mowy wg Ireny Styczek
4. Wywiad - o co pytać (teoria) i jak rozmawiać z rodzicami (zajęcia praktyczne)
5. Diagnoza ORM krok po kroku
6. Terapia ORM – w teorii i praktyce
7. Analiza kart pacjentów z ORM
8. Przegląd pomocy do terapii ORM

Dla uczestników szkolenia bonus: Jak nauczyć dziecko prawidłowego połykania.


szkoleniowcy – Agnieszka Nowak – Połącarz, Anna Syroczyńska.

Oba szkolenia 270 zł całość.
prev next
Warsztat Szkoleniowy: Metody i formy pracy terapeutycznej

Warsztat szkoleniowy 

METODY I FORMY PRACY TERAPEUTYCZNEJ Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ – warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli i początkujących terapeutów.
Poznań 12.05.2019 
PROGRAM SZKOLENIA
Terapia w pigułce (część teoretyczna)
Jak rozpoznać dziecko z trudnościami edukacyjnymi?
Analiza opinii PPP.
Zasadnicze różnice miedzy opinią a orzeczeniem PPP. Zasady postępowania terapeutycznego.

Metody, formy i narzędzia niezbędne w pracy terapeutycznej.
Część warsztatowa – przygotowanie programu terapii na dziecka z trudnościami edukacyjnymi.
Przegląd pomocy i narzędzi niezbędnych w pracy terapeutycznej.

Prowadzące:
mgr Agnieszka Nowak - Połącarz
- nauczyciel polonista, logopeda, terapeuta pedagogiczny,
- posiada uprawnienia diagnostyczne terapeuty pedagogicznego
- jest terapeutą ręki i motoryki małej I i II stopnia, trenerem grafomotoryki
- w swojej pracy wykorzystuje elementy terapii SI

Cena za warsztaty: 250 zł
Warsztaty potwierdzone Certyfikatem
Miejscowość: Poznań 12.05.2019 Godz. 9:00-15:00
Zapisy 795198921 lub rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy.