Oferta najbliższych szkoleń

prev next
prev next
Szkolenie : Techniki Behawioralne w pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (autyzm, zespół aspergera)
18.05.2019 r godz: 8:00-16:30 - 110 zł (w cenę wliczony bufet kawowy)

Zapraszam na kurs modelowania balonów dla początkujących.

Koszt: 80 zł

15.06.2019 r.
Warsztaty potwierdzone zaświadczeniem.

Plan warsztatów:

- zapoznanie z różnymi rodzajami balonów do modelowania, oraz pozostałym sprzętem

- podstawowe techniki modelowania balonów, aktywny udział uczestników (modelowanie np. bukiety kwiatów, zwierzęta, pojazdy...)
Każdy z uczestników otrzyma książeczkę z technikami modelowania balonów.

Bufet kawowy, upominki oraz materiały wliczone w cenę
10.03.2019

Jak nauczyć dziecko uczyć się.

Cena: 160 zł

4h dydaktyczne


 1. Jak pracuje nasz mózg?

 2. Zmysły i ich wykorzystanie.

 3. Jak zapamiętujemy?

 4. Stożek Deal’a

 5. Czy potrafię się uczyć? – test nie tylko dla uczniów

 6. Efektywne uczenie się

 7. Dobieranie metod nauki do stylu uczenia się

 8. Praca w grupach – mapa myśli
24.03.2019

koszt 180 zł

Uczeń dyslektyczny wyzwaniem dla nauczycieli

5 godzin dydaktycznych

Terminologia, objawy, przyczyny dysleksji;

Uczeń z dysleksją – fakty i mity;

Pomoc specjalistyczna – praca terapeutyczna z dyslektykiem;

Przykłady ciekawych metod pracy z uczniem dyslektycznym;Kreatywne zabawy logopedyczne -  16.04.2019
prev next
AUTYZM, czyli zespół psychologiczno-jelitowy 30.03.2019 
Wykłady i Warsztaty dla rodziców, pedagogów, logopedów... 
Jelita jako drugi mózg.
Wpływ mikroflory jelitowej na cały organizm.
Syndrom nieszczelnego jelita/ wszystkie choroby zaczynają się w jelitach.
Leczenie autyzmu przy pomocy diety. Przykłady.
Suplementacja dzieci ze spektrum autyzmu.
Dyskusja między rodzicami, oraz pytania do specjalistów

Koszt od osoby 50 zł.
W celu potwierdzenia rejestracji proszę o przesłanie zaliczki w kwocie 25 zł na konto bankowe 32 1090 1160 0000 0001 1615 1782.

Warsztaty potwierdzone zaświadczeniem.

Kawa, herbata i zdrowe przekąski w cenie.

Prowadząca: Marta Pawlak - dietetyk kliniczny, współautorka czasopisma "Naturoterapia w praktyce", redaktor serwisu: terazdieta.pl

Organizator: Ewelina Zarębska-Bączyk - logopeda dziecięcy, terapeuta ręki, pedagog.

Jak Nauczyć Dziecko Czytać? Różne Metody I techniki nauki czytania. 16.06.2019
Warsztaty dla pedagogów, nauczycieli, logopedów i rodziców.

Czas trwania 4 godziny lekcyjne.
Koszt za szkolenie 170 zł.

1. Czytanie jako jedna z najważniejszych umiejętności nabywanych przez dziecko.
2. Najlepszy okres na naukę czytania - pierwsze kroki w świecie liter.
3. Stymulowanie edukacji czytelniczej dziecka przez środowisko.
4. Przegląd metod w nauce czytania:
-> odmienna I. Majchrzak,
-> dobrego startu M. Bogdanowicz,
-> symultaniczno-sekwencyjna - sylabowa,
-> globalna.
5. Usprawnianie techniki czytania:
-> cichego,
-> głośnego,
-> wspólnego.
6. Uczeń dyslektyczny w świecie liter- symptomy trudności, wskazówki do pracy i efektywnej nauki czytania.

Rotacyzm i ORM  -  szkolenie Warsztatowe 02.06.2019
Szkolenie Warsztatowe dla początkujących logopedów w Poznaniu.

Rotacyzm SZKOLENIE WARSZTATOWE – 3,5h

Plan szkolenia:

1. Rotacyzm: rodzaje i przyczyny
2. Diagnoza rotacyzmu
3. Terapia - ćwiczenia praktyczne
4. Ciekawe pomoce do terapii rotacyzmu

Szkolenie Warsztatowe dla początkujących logopedów w Poznaniu.


ORM SZKOLENIE WARSZTATOWE – 5h

PROGRAM

1. O przyczynach ORM słów kilka
2. Wpływ czynności prymarnych na mowę dziecka
3. Rozój mowy wg Ireny Styczek
4. Wywiad - o co pytać (teoria) i jak rozmawiać z rodzicami (zajęcia praktyczne)
5. Diagnoza ORM krok po kroku
6. Terapia ORM – w teorii i praktyce
7. Analiza kart pacjentów z ORM
8. Przegląd pomocy do terapii ORM

Dla uczestników szkolenia bonus: Jak nauczyć dziecko prawidłowego połykania.


szkoleniowcy – Agnieszka Nowak – Połącarz, Anna Syroczyńska.

Oba szkolenia 270 zł całość.
prev next
Warsztat Szkoleniowy "Od wywiadu do terapii (od teorii do praktyki) Poznań 02.03.2019 r. 
prev next

Warsztat szkoleniowy 

METODY I FORMY PRACY TERAPEUTYCZNEJ Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ – warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli i początkujących terapeutów.
Poznań 12.05.2019 
PROGRAM SZKOLENIA
Terapia w pigułce (część teoretyczna)
Jak rozpoznać dziecko z trudnościami edukacyjnymi?
Analiza opinii PPP.
Zasadnicze różnice miedzy opinią a orzeczeniem PPP. Zasady postępowania terapeutycznego.

Metody, formy i narzędzia niezbędne w pracy terapeutycznej.
Część warsztatowa – przygotowanie programu terapii na dziecka z trudnościami edukacyjnymi.
Przegląd pomocy i narzędzi niezbędnych w pracy terapeutycznej.

Prowadzące:
mgr Agnieszka Nowak - Połącarz
- nauczyciel polonista, logopeda, terapeuta pedagogiczny,
- posiada uprawnienia diagnostyczne terapeuty pedagogicznego
- jest terapeutą ręki i motoryki małej I i II stopnia, trenerem grafomotoryki
- w swojej pracy wykorzystuje elementy terapii SI

Cena za warsztaty: 250 zł
Warsztaty potwierdzone Certyfikatem
Miejscowość: Poznań 12.05.2019 Godz. 9:00-15:00
Zapisy 795198921 lub rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy. 

WARSZTAT SZKOLENIOWY DLA LOGOPEDÓW - Od wywiadu do terapii (od teorii do praktyki)

Termin: 2.03.2019 godz. 9-16

  cena za szkolenie: 270 zł

Plan szkolenia – Od wywiadu do terapii (od teorii do praktyki)

 1. Część teoretyczna:

 • budowa aparatu mowy,

 • wpływ czynności prymarnych na mowę,

 • najczęściej spotykane problemy logopedyczne (dyslalia, ORM, jąkanie, mutyzm),

 • narzędzia diagnostyczne – przegląd.

 1. Część praktyczna:

 • kontrola funkcji prymarnych u uczestników warsztatów,

 • stanu wędzidełka podjęzykowego,

 • ruchomości języka, migdałów podniebiennych,

 • ogólna ocena zgryzu.

 • Przygotowanie diagnozy logopedycznej i planu terapii na podstawie kart pacjentów

 • Metody wywoływania i korekcji głosek,

 • terapia ORM, jąkania i mutyzmu.

 • Przegląd pomocy logopedycznych.


Każdy uczestnik warsztatów musi przynieść małe lusterko

Plan szkolenia – Od wywiadu do terapii (od teorii do praktyki)

 1. Część teoretyczna:

 • budowa aparatu mowy,

 • wpływ czynności prymarnych na mowę,

 • najczęściej spotykane problemy logopedyczne (dyslalia, ORM, jąkanie, mutyzm),

 • narzędzia diagnostyczne – przegląd.

 1. Część praktyczna:

 • kontrola funkcji prymarnych u uczestników warsztatów,

 • stanu wędzidełka podjęzykowego,

 • ruchomości języka, migdałów podniebiennych,

 • ogólna ocena zgryzu.

 • Przygotowanie diagnozy logopedycznej i planu terapii na podstawie kart pacjentów

 • Metody wywoływania i korekcji głosek,

 • terapia ORM, jąkania i mutyzmu.

 • Przegląd pomocy logopedycznych.


Każdy uczestnik warsztatów musi przynieść małe lusterko


Szkoleniowcy:


mgr Agnieszka Nowak – Połącarz – nauczyciel dyplomowany języka polskiego z 20- letnim stażem, logopeda, terapeuta pedagogiczny, wicedyrektor szkoły. Prowadzi własny gabinet logopedyczno – terapeutyczny. W swojej pracy zajmuje się dyslalią, ORM, terapią ręki i terapią pedagogiczną.


mgr Anna Syroczyńska nauczyciel mianowany języka polskiego z 15-letnim stażem, logopeda. W swojej pracy zajmuje się, oprócz dyslalii, terapią jąkania, mutyzmem, afazją i ORM.